E-Ticaret Programı Kullanım Sözleşmesi

 

Madde 1-TARAFLAR

Bu sözleşme boyunca İKOVAN adıyla anılacak olan;

İKOVAN BİLİŞİM YAYINCILIK DANIŞMANLIK REKLAMCILIK HİZMETLERİ TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

Adres:
Maslak Mahallesi AOS 55. Sk. 42 Maslak B Blok Sit. No:4/542 Sarıyer/İstanbul Türkiye
Vergi Dairesi: Maslak              Vergi Numarası: 470 046 7324            Tel: 0212 488 13 66
E-posta Adesi: [email protected]

İle web sitesi yaptıracak olan, yukarıda bilgilerini doldurmuş olan ve bu sözleşme boyunca MÜŞTERİ adıyla anılacak olan,

www.ikost.com’dan e-ticaret paket yazılımını kiralayan,

Arasında, şartları aşağıda belirtilen bu mesafeli  satış sözleşmesi yapılmıştır.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, İKOVAN tarafından üretilen e-ticaret programları aracılığı ile oluşturulan e-ticaret sitelerinin işleyişine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ürün

İKOVAN, hazırlamış olduğu e-ticaret yazılımının, Müşteri tarafından kullanımı, bu yazılımın çalışması için gerekli sunucu hizmetinin sağlanması, e- ticaret yazılımı ile ilgili telefon ya da e-mail ile yapılan başvurularda, Destek Hizmetinin verilmesi. Alınan e-ticaret sürümüne ait yazılım güncellemelerinden, Müşterinin faydalanmasıdır.

Madde 4- Genel Hükümler

4.1.a- İKOVAN tarafından MÜŞTERİ’nin kullanımına açılacak olan e-ticaret sitesi hizmet süresince, hizmet alımı sırasında doldurulan formlarda MÜŞTERİ tarafından belirtilen 1(bir) adet domaininden yayında olacaktır. Alan adı yönetimi MÜŞTERİ’de olduğu durumda DNS yönlendirme ve alan adı yenilemelerinden MÜŞTERİ sorumludur. Sitenin yönetici panel adresi ve şifreleri sitenin açıldığı gün müşterinin e-posta adresine gönderilecektir.

4.1.b- Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ve sözleşmede belirtilen tarihlerde ödemeler MÜŞTERİ tarafından İKOVAN’a ödendiği tarihten itibaren 15 günlük süreyi aşmamak koşulu ile İKOVAN Müşterinin e-ticaret sitesini açar. Sitenin yayına girmesi için gerekli DNS adresinin İKOVAN DNS sunucu adreslerine yönlendirilmesi müşteri tarafından sağlanmadığı durumlarda bu süre bilgilerin teslimine kadar geçen süre kadar uzayabilir. Bu durumda sitenin açılma süresinin uzamasına bağlı olarak MÜŞTERİ herhangi bir geri ödeme veya tazminat talebinde bulunamaz veya ödeme sürelerini uzatamaz.

4.1.b- MÜŞTERİ , İKOVAN tarafından yazılmış bulunan e-ticaret ve yönetim yazılımının tüm detaylarına vakıf biçimde kullanım hakkını kiralamaktadır. Müşteri hazır tasarımları ve sitenin yönetici panelini inceleyerek alıma karar vermiş olup, MÜŞTERİ sitesi ve paneli tamamen incelediği bu sistemin aynısı olarak yayına alınacaktır. MÜŞTERİ, site yayına alınana kadar sunulan taslak üzerinde tasarımla sınırlı olmak üzere tasarımsal değişiklik isteklerini İKOVAN uygulayacaktır. 15 günlük tasarım sürecinden sonra MÜŞTERİ herhangi bir tasarımsal ve kodsal değişklik talebinde bulunamaz. Sitede yer alacak tüm banner görselleri, ürün görselleri ve içerikleri ve diğer tüm içeriğin yüklenmesi ,  düzenlenmesi ve güncellenmesi tamamen MÜŞTERİ sorumluluğundadır. MÜŞTERİ tüm bu bilgileri İKOVAN’ın kendisine sunduğu yönetici paneli ile ve bunun mevcut imkan ve sınırları ile yükler, düzenler ve günceller. İKOVAN site ve yönetim paneli yayına girdikten sonra ancak kod hatası tespiti halinde bu hatanın giderilmesi ile sınırlı  olarak düzeltme yapmakla mükelleftir.

4.2- Müşterinin E-Ticaret sitesine kendisinin yerleştirdiği fotoğraf, video, müzik, logo, ürün, doküman ve benzeri materyallerin lisans hakları hakkında İKOVAN'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususlar için ayrıca ihtara gerek yoktur.

4.3- İKOVAN e-ticaret sitesi ve veri güvenliğine dair sitenin tümünde SSL tesis edilmesi başta olmak üzere azami çabayı gösterecektir. İKOVAN veri tabanlarında hiçbir şartta kredi kartı bilgilerini saklamamaktadır. Buna karşın yine de herhangi bir siber saldırı veya sızma  sonucunda İKOVAN’ın bilgisi ve isteği dışında verilerin çalınması, dağıtılması söz konusu olursa İKOVAN bundan dolayı sorumlu tutulamaz ve böylesi bir durumda MÜŞTERİ , İKOVAN’dan herhangi bir geri ödeme veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.4- Temerrüt kendiliğinden süre bitiminde oluşmuş olacaktır.

4.5- E-ticaret programının tüm açık kod hakları İKOVAN’a aittir. Bu kodlar üzerinde Müşteri hiçbir hak iddia edemez. Sözleşme süresince Müşteri, İKOVAN yayın altyapısını kullanır. Müşteri herhangi bir şekilde, işbu sözleşmeye konu çalışmaların, başka yayın alt yapısından yayınlanması talebinde bulunamaz. MÜŞTERİ kendi isteğiyle tek taraflı olarak sitenin yayında olması için gerekli DNS adreslerini başka sağlayıcılara yönlendirmesi halinde hizmet kendiliğinden son bulur ve bu durumda MÜŞTERİ herhangi bir geri ödeme veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.6- E-Ticaret sitesinin içeriğinden, teknik ve hukuki olarak Müşteri sorumludur.

4.7- Hizmet bitiş tarihinden veya kota aşımlarında ödeme tarihinden 15 gün önce İKOVAN, Müşteriye yeni dönem için veya ek kota artırımı için ödeme bilgilendirmesi yapar. Ödeme tarihini 7 gün geçmesine rağmen, ödemesi yapılmayan hizmetler, ödeme yapılana kadar İKOVAN tarafından askıya alınır. Ödeme tarihini 30 gün geçmesine rağmen ödeme yapılmayan hizmetler kalıcı olarak yayından kaldırılabilir. Tüm bu durumlarda MÜŞTERİ herhangi bir hak veya tazminat talep edemez.

4.8- Oluşturulan E-Ticaret Sitelerinin altında İKOVAN veya İKOST logosu, yazısı ve linki kullanılacaktır.
4.9- Sözleşmede belirtilen e-posta adresleri ve/veya adresler, tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.10- İKOVAN müşteriye sağlanan yayının hızlı ve kesintisiz olması için gerekli tüm özeni ve çabayı sarf edeceğini taahhüt eder. Bununla beraber, İKOVAN Müşteriye sunduğu hizmette, Türk Telekom hatlarında, uydu ve haberleşme, network, donanım, sanallaştırma sistemlerinde olabilecek teknik arızalardan, doğal afet, yangın ve bölgesel elektrik kesintilerinden dolayı, sisteminin kesintiye uğramasından, verilerin zarar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kesintiye uğradığı süre kadar verilen hizmet uzatılır, bunun haricinde Müşteri başka bir hak veya tazminat talep edemez.

4.11- İKOVAN müşteriye sağlanan hizmetin kaliteli olması için gerekli tüm özeni ve çabayı sarf edeceğini taahhüt eder. Bununla beraber, İKOVAN işbu sözleşme dâhilinde vereceği hizmetlerde, işbu sözleşmede açıkça belirtilmemiş ve sözleşme sınırları dışında kalan müşteri ihtiyaçlarından sorumlu değildir.

 

4.13- Banka Sanal pos sistemlerinden kaynaklanan problemlerden İKOVAN sorumlu değildir.
 

4.14- MÜŞTERİ’ye sunulan hizmet kapsamında yıllık trafik kotası maksimum 4.000 GB dır. (Bu limit aşıldığında her bir +1GB KDV hariç 5TL ile ücretlendirilmektedir.) Ayrıca MÜŞTERİ’ye sunulan hizmetin yayınlandığı disk alanı Sınırsız SSD Alandır. 1 adet 256Bit SSL sağlanacaktır. Her hizmet yılının trafik limiti dönem başlarında sıfırlanarak yeniden başlatılacaktır. Sürekli ödemelerde sonraki yıllarda oluşabilecek ek vergi ve/veya ulusal veya bölgesel elektrik , internet veya co-location fiyatlarında değişiklikler olması halinde İKOVAN sürekli hizmet ödemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. E-posta Hizmeti Sınırsız sayıda ve her biri 1 GB kotalıdır. Toplam kota 100 GB dır. Günlük mail atma hakkı en çok 1000 adettir.

 

Madde 7 Gizlilik İlkesi

 

Gizli Bilginin Tanımı: Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

 

Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

a) büyük bir gizlilik içinde korumayı

b) herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

 

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
 

Madde 8 Hizmetin Sonlanması

MÜŞTERİ hizmeti süresi dolmadan sonlandırmak isterse bunu İKOVAN’a bildirir. MÜŞTERİ hizmet başlangıcından sonlanmasına kadar, dilediği zaman, en son üye bilgileri (tuzlanmış şifreler hariç) ve sipariş bilgilerini sitenin yönetici panelinden excel formatında indirebilmektedir.  Hizmet sonlandıktan sonra, İKOVAN tüm MÜŞTERİ verilerini sunucularından veri güvenliğini sağlamak üzere siler. Hizmet sonlanmasında dolayı MÜŞTERİ herhangi bir hak, geri ödeme, tazminat veya yeniden yayına sokma talep edemez.

Madde 9 İhtilaflar

Bu sözleşmenin uygulanmasından çıkacak anlaşmazlıkların çözüm yerinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri olduğunu taraflar peşinen kabul etmişlerdir.

Madde 10- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme taraflar arasında MÜŞTERİ online ödemeyi yaptığı gün yürürlüğe girmiştir.