E-Ticaret Programı Kullanım Sözleşmesi

 

Madde 1-TARAFLAR

Bu sözleşme boyunca İKOVAN adıyla anılacak olan;

İKOVAN BİLİŞİM YAYINCILIK DANIŞMANLIK REKLAMCILIK HİZMETLERİ TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

Adres:
Halkalı Merkez Mah., Basın Ekspres Cad., Capital Tower Sitesi, No:9, İç Kapı No:57 Küçükçekmece/İstanbul Türkiye
Vergi Dairesi: Halkalı              Vergi Numarası: 470 046 7324            Tel: 0212 488 13 66
E-posta Adesi: [email protected]

İle web sitesi yaptıracak olan, yukarıda bilgilerini doldurmuş olan ve bu sözleşme boyunca MÜŞTERİ adıyla anılacak olan,

www.ikost.com’dan e-ticaret paket yazılımını kiralayan,

Arasında, şartları aşağıda belirtilen bu mesafeli  satış sözleşmesi yapılmıştır.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, İKOVAN tarafından üretilen e-ticaret programları aracılığı ile oluşturulan e-ticaret sitelerinin işleyişine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ürün

İKOVAN, hazırlamış olduğu e-ticaret yazılımının, Müşteri tarafından kullanımı, bu yazılımın çalışması için gerekli sunucu hizmetinin sağlanması, e- ticaret yazılımı ile ilgili telefon ya da e-mail ile yapılan başvurularda, Destek Hizmetinin verilmesidir.

Madde 4- Genel Hükümler

4.1.a- İKOVAN tarafından MÜŞTERİ’nin kullanımına açılacak olan e-ticaret sitesi hizmet süresince, hizmet alımı sırasında doldurulan formlarda MÜŞTERİ tarafından belirtilen 1(bir) adet domaininden yayında olacaktır. Alan adı yönetimi MÜŞTERİ’de olduğu durumda DNS yönlendirme ve alan adı yenilemelerinden MÜŞTERİ sorumludur. Sitenin yönetici panel adresi ve şifreleri sitenin açıldığı gün müşterinin e-posta adresine gönderilecektir.

4.1.b- Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ve sözleşmede belirtilen tarihlerde ödemeler MÜŞTERİ tarafından İKOVAN’a ödendiği tarihten itibaren 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile İKOVAN Müşterinin e-ticaret sitesini açar. Sitenin yayına girmesi için gerekli DNS adresinin İKOVAN DNS sunucu adreslerine yönlendirilmesi müşteri tarafından sağlanmadığı durumlarda bu süre bilgilerin teslimine kadar geçen süre kadar uzayabilir. Bu durumda sitenin açılma süresinin uzamasına bağlı olarak MÜŞTERİ herhangi bir geri ödeme veya tazminat talebinde bulunamaz veya ödeme sürelerini uzatamaz.

4.1.c- MÜŞTERİ , İKOVAN tarafından yazılmış bulunan e-ticaret ve yönetim yazılımının tüm detaylarına vakıf biçimde kullanım hakkını kiralamaktadır. MÜŞTERİ, hazır tasarımları ve sitenin yönetici panelini inceleyerek alıma karar vermiş olup, MÜŞTERİ'nin sites ve panelini tamamen incelediği bu sistemin aynısı olarak yayına alınacaktır. MÜŞTERİ, yazılım sisteminde herhangi bir tasarım düzenleme, ek özellik veya geliştirme işbu sözleşme kapsamında talep edemez. Sitede yer alacak tüm banner görselleri, ürün görselleri ve içerikleri ve diğer tüm içeriğin yüklenmesi ,  düzenlenmesi ve güncellenmesi tamamen MÜŞTERİ sorumluluğundadır. MÜŞTERİ tüm bu bilgileri İKOVAN’ın kendisine sunduğu yönetici paneli ile ve bunun mevcut imkan ve sınırları ile yükler, düzenler ve günceller. İKOVAN site ve yönetim paneli yayına girdikten sonra ancak kod hatası tespiti halinde bu hatanın giderilmesi ile sınırlı  olarak düzeltme yapmakla mükelleftir.

4.2- Müşterinin E-Ticaret sitesine kendisinin yerleştirdiği fotoğraf, video, müzik, logo, ürün, doküman ve benzeri materyallerin lisans hakları hakkında İKOVAN'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususlar için ayrıca ihtara gerek yoktur.

4.3- İKOVAN e-ticaret sitesi ve veri güvenliğine dair, sitenin tümünde SSL tesis edilmesi başta olmak üzere azami çabayı gösterecektir. İKOVAN veri tabanlarında hiçbir şartta kredi kartı bilgilerini saklamamaktadır. Buna karşın yine de herhangi bir siber saldırı veya sızma  sonucunda İKOVAN’ın bilgisi ve isteği dışında verilerin çalınması, dağıtılması söz konusu olursa İKOVAN bundan dolayı sorumlu tutulamaz ve böylesi bir durumda MÜŞTERİ , İKOVAN’dan herhangi bir geri ödeme veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.4- Temerrüt kendiliğinden süre bitiminde oluşmuş olacaktır.

4.5- E-ticaret programının tüm açık kod hakları İKOVAN’a aittir. Bu kodlar üzerinde MÜŞTERİ hiçbir hak iddia edemez. Sözleşme süresince MÜŞTERİ, İKOVAN yayın altyapısını kullanır. MÜŞTERİ herhangi bir şekilde, işbu sözleşmeye konu çalışmaların, başka yayın alt yapısından yayınlanması talebinde bulunamaz. MÜŞTERİ kendi isteğiyle tek taraflı olarak sitenin yayında olması için gerekli DNS adreslerini başka sağlayıcılara yönlendirmesi halinde hizmet kendiliğinden son bulur ve bu durumda MÜŞTERİ herhangi bir geri ödeme veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.6- E-Ticaret sitesinin içeriğinden, teknik ve hukuki olarak MÜŞTERİ sorumludur.

4.7- MÜŞTERİ hizmetin devamı için seçtiği yazılım paketi ödemesini aylık ödemesi halinde, aylık ödemesini en az 12 ay boyunca her ay ödeyeceğini/İKOVAN sistemlerince kredi kartından otomatik çekileceğini taahhüt eder. MÜŞTERİ paket ödemesini aylık veya yıllık ödedidiği durumlarda, her ay başında bir önceki ayki site cirosunun %1'ini ödemeyi ve bu ödemeleri İKOVAN'ın otomatik sistemlerce Müşteri tarafından ilk ödeme sırasında veya sonradan sisteme kaydettiği kredi kartı veya diğer ödeme yöntemleriyle otomatik tahsil edilebileceğini peşinen kabul eder. MÜŞTERİ, İKOVAN tarafından herhangi bir ödeme tahsil edilemediğinde takip eden 7. gün İKOVAN'ın sistemi askıya alabileceğini ve takip eden 30. gün tüm verileri silebileceğini ve sözleşmenin kendiliğinden. fesih olacağını peşinen kabul eder. Tüm bu durumlarda MÜŞTERİ herhangi bir hak , tazminat  veya veri kurtarma talep edemez.

4.8- Oluşturulan E-Ticaret Sitelerinin altında İKOVAN veya İKOST logosu, yazısı ve linki kullanılacaktır.
4.9- Sözleşmede belirtilen e-posta adresleri ve/veya adresler, tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.10- İKOVAN müşteriye sağlanan yayının hızlı ve kesintisiz olması için gerekli tüm özeni ve çabayı sarf edeceğini taahhüt eder. Bununla beraber, İKOVAN, MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmette, Türk Telekom hatlarında, uydu ve haberleşme, network, donanım, sanallaştırma sistemlerinde olabilecek teknik arızalardan, doğal afet, yangın ve bölgesel elektrik kesintilerinden dolayı, sisteminin kesintiye uğramasından, verilerin zarar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kesintiye uğradığı süre kadar verilen hizmet ücretsiz uzatılır, bunun haricinde MÜŞTERİ başka bir hak veya tazminat talep edemez.

4.11- İKOVAN müşteriye sağlanan hizmetin kaliteli olması için gerekli tüm özeni ve çabayı sarf edeceğini taahhüt eder. Bununla beraber, İKOVAN işbu sözleşme dâhilinde vereceği hizmetlerde, işbu sözleşmede açıkça belirtilmemiş ve sözleşme sınırları dışında kalan müşteri ihtiyaçlarından sorumlu değildir.

4.12- Banka Sanal pos sistemlerinden kaynaklanan problemlerden İKOVAN sorumlu değildir.
 

4.13- MÜŞTERİ’ye sunulan hizmet kapsamında yıllık trafik kotası sınırsızdır. Ayrıca MÜŞTERİ’ye sunulan hizmetin yayınlandığı disk alanı sınırsız SSD Alandır. 1 adet 256Bit SSL sağlanacaktır. Sürekli ödemelerde, oluşabilecek ek vergi ve/veya ulusal veya bölgesel elektrik , internet veya co-location fiyatlarında değişiklikler olması halinde İKOVAN sürekli hizmet ödemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. E-posta Hizmeti Sınırsız sayıda ve her biri 1 GB kotalıdır. Toplam kota 100 GB dır. Günlük mail atma hakkı en çok 1000 adettir.

 

Madde 5 Gizlilik İlkesi

 

Gizli Bilginin Tanımı: Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

 

Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

a) büyük bir gizlilik içinde korumayı

b) herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

 

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
 

Madde 6 Hizmetin Sonlanması

MÜŞTERİ hizmeti süresi dolmadan sonlandırmak isterse bunu İKOVAN’a bildirir. MÜŞTERİ hizmet başlangıcından sonlanmasına kadar, dilediği zaman, en son üye bilgileri (tuzlanmış şifreler hariç) ve sipariş bilgilerini sitenin yönetici panelinden excel formatında indirebilmektedir.  Hizmet sonlandıktan sonra, İKOVAN tüm MÜŞTERİ verilerini sunucularından veri güvenliğini sağlamak üzere siler. Hizmet sonlanmasında dolayı MÜŞTERİ herhangi bir hak, geri ödeme, tazminat, ek veri veya yeniden yayına sokma talep edemez.

Madde 7 İhtilaflar

Bu sözleşmenin uygulanmasından çıkacak anlaşmazlıkların çözüm yerinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri olduğunu taraflar peşinen kabul etmişlerdir.

Madde 8 Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme taraflar arasında MÜŞTERİ online ödemeyi yaptığı gün yürürlüğe girmiştir ve her ay MÜŞTERİ hizmet yenileme ödemesiyle 1(bir)'er aylık dönemler halinde uzar.